چگونه شماره شبا را به شماره حساب تبدیل کنیم؟
تبدیل شماره شبا به شماره حساب
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای با 24 رقم و دو کاراکتر IR​ است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند. برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک‌های مختلف ادامه مطلب را بخوانید.

شماره شبا شماره‌ای است که به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین‌المللی بانک‌های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با استاندارد 13616-ISO، تعریف و تبیین شده است و در تمام سامانه‌های پرداخت بین بانکی منحصرا از این نوع شماره حساب استفاده می‌شود. هر شماره حساب بانکی، قابل تبدیل به یک شماره حساب "شبا" است .

مطلب پیشنهادی

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا
چگونه شماره حساب‌ را به شماره شبا تبدیل کنیم؟ چگونه شماره شبا را از 37 بانک ایرانی دریافت کنیم؟

مطلب پیشنهادی

چگونه اینترنتی رمز دوم پویا بگیریم؟
دریافت اینترنتی رمز پویا تمامی بانک‌ها

راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک تجارت

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک تجارت

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک تجارت

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک تجارت روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک تجارت


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک صادرات

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک صادرات ایران

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک صادرات

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک صادرات روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک صادرات

 


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک ملی

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک ملی ایران

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک ملی

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک ملی روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک ملی


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کشاورزی

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک کشاورزی

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کشاورزی

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کشاورزی روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کشاورزی

 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک پاسارگاد 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک پاسارگاد

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک پاسارگاد 

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک پاسارگاد روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک پاسارگاد 


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سینا

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک سینا

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سینا

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سینا روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سینا

 


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک ایران زمین 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک ایران زمین

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک ایران زمین

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک ایران زمین روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب ایران زمین

 


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک انصار 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک انصار

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک انصار

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک انصار روی تصویر زیر کلیک کنید.

برایتبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک مرکزیدر بانک انصار روی تصویر زیر کلیک کنید


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک اقتصاد نوین

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک اقتصاد نوین

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک اقتصاد نوین

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک اقتصاد نوین روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک اقتصاد نوین

 


تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک آینده 

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک آینده

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک آینده 

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک آینده روی تصویر زیر کلیک کنید

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک آینده 

 


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک دی

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک دی

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک دی

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک دی روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک دی

 


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک خاورمیانه

تبدیل شماره حساب ودریافت شماره شبا بانک خاورمیانه

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک خاورمیانه

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک خاورمیانه روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک خاورمیانه


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک حکمت ایرانیان

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک حکمت ایرانیان

 

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک حکمت ایرانیان

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک حکمت ایرانیان روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک حکمت ایرانیان


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک توسعه تعاون

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک توسعه تعاون

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک توسعه تعاون

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک توسعه تعاون روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک توسعه تعاون


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک شهر

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک شهر

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک شهر

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک شهر تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک شهر

 


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سرمایه

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک سرمایه

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سرمایه

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سرمایه تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سرمایه

 


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سامان

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک سامان

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سامان

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سامان روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سامان


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کارآفرین

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک کارآفرین

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کارآفرین

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کارآفرین روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کارآفرین

 


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک مهر ایران

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک قرض الحسنه مهر ایران

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک مهر ایران

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک مهر ایران روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک مهر ایران

 


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک رسالت

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک قرض الحسنه رسالت

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک رسالت

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک رسالت روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک رسالت


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کوثر

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری کوثر

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کوثر

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک ایران زمین روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کوثر


راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب موسسه اعتباری توسعه

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری توسعه

تبدیل شماره شبا به شماره حساب موسسه اعتباری توسعه

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب موسسه اعتباری توسعه روی تصویر زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره شبا به شماره حساب موسسه اعتباری توسعه

ایسوس

نظر شما چیست؟