چگونه شماره حساب‌ را به شماره شبا تبدیل کنیم؟ چگونه شماره شبا را از 37 بانک ایرانی دریافت کنیم؟
20/11/1397 - 14:25
تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای با 24 رقم و دو کاراکتر IR​ است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند. برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک‌های مختلف ادامه مطلب را بخوانید.

شماره شبا شماره‌ای است که به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین‌المللی بانک‌های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با استاندارد 13616-ISO، تعریف و تبیین شده است و در تمام سامانه‌های پرداخت بین بانکی منحصرا از این نوع شماره حساب استفاده می‌شود. هر شماره حساب بانکی، قابل تبدیل به یک شماره حساب "شبا" است .

مطلب پیشنهادی

تبدیل شماره شبا به شماره حساب
چگونه شماره شبا را به شماره حساب تبدیل کنیم؟

مطلب پیشنهادی

چگونه اینترنتی رمز دوم پویا بگیریم؟
دریافت اینترنتی رمز پویا تمامی بانک‌ها

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک مرکزی

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک مرکزی

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک مرکزی روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک تجارت 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک تجارت

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک تجارت روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک سپه 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک سپه

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک سپه روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک صادرات ایران

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک صادرات ایران

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک صادرات ایران روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب  و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک ملی ایران 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک ملی ایران

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک ملی ایران روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک ملت 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک ملت

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک ملت روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک مسکن 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک مسکن

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک مسکن روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک گردشگری 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک گردشگری

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک گردشگری روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک کشاورزی 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک کشاورزی

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک کشاورزی روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک پاسارگاد 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک پاسارگاد

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک پاسارگاد روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک پارسیان

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک پارسیان

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک پارسیان روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک سینا 

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک سینا

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک سینا روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک ایران زمین 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک ایران زمین

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک ایران زمین روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک انصار 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک انصار

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک انصار روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک اقتصاد نوین

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک اقتصاد نوین

برای تبدیل شماره حساب خود و دریافت شماره شبا در بانک اقتصاد نوین روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک آینده 

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک آینده

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک آینده روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک دی 

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک دی

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک دی روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب ودریافت شماره شبا بانک خاورمیانه

تبدیل شماره حساب ودریافت شماره شبا بانک خاورمیانه

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک خاورمیانه روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک حکمت ایرانیان

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک حکمت ایرانیان

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک حکمت ایرانیان روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک  توسعه صادرات ایران

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک  توسعه صادرات ایران

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک توسعه صادرات ایران روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک توسعه تعاون

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک توسعه تعاون

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک توسعه تعاون روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت  شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک شهر 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک شهر

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک شهر روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک سرمایه 

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک سرمایه

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک سرمایه روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک سامان 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک سامان

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک سامان روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک رفاه کارگران

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک رفاه کارگران

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک رفاه کارگران روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک کارآفرین 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک کارآفرین

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک کارآفرین روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک قوامین 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک قوامین

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک قوامین روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک قرض الحسنه مهر ایران

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک قرض الحسنه مهر ایران

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک قرض الحسنه مهر ایران روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک قرض الحسنه رسالت

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک قرض الحسنه رسالت

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک قرض الحسنه رسالت روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک صنعت و معدن

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک صنعت و معدن

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک صنعت و معدن روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری نور

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری نور

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در موسسه اعتباری نور روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری ملل

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری ملل

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در موسسه اعتباری ملل روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری کوثر

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری کوثر

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا درموسسه اعتباری کوثر روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری توسعه

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری توسعه

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در موسسه اعتباری توسعه روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا پست بانک ایران

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا پست بانک ایران

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در پست بانک ایران  روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 

 

ایسوس

نظر شما چیست؟