راهنمای ثبت‌نام وام دانشجویی 99- 1400
11/09/1399 - 13:49
شرایط ضامن و مدارک وام‌های دانشجویی - آذر 99
صندوق رفاه دانشجویی شرایط ضامنین وام‌های دانشجویی در آیین نامه جدید پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی را اعلام کرد. در ادامه به شرایط ضامن و مدارک ضمانت وام‌های دانشجویی 99- 1400 اشاره شده است.

 شرایط ضامن و مدارک ضمانت وام‌های دانشجویی- آذر 99

  • شرایط ضامن و سند تعهد نامه محضری جهت دریافت وام های صندوق رفاه دانشجویان اعلام شد .

تعداد ضامن برای ضمانت بازپرداخت وام‌های دانشجویی 99- 1400

1- برای دریافت وام‌های دانشجویی تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان، معرفی یک نفر ضامن قراردادی از بین ضامنین واجد شرایط مندرج در ماده 11 الزامی است.

2- برای دریافت وام‌های دانشجویی تا سقف مبلغ 30 میلیون تومان، معرفی یک نفر ضامن رسمی یا پیمانی و یا دو نفر ضامن قراردادی از بین ضامنین واجد شرایط مندرج در ماده 11 الزامی است.

3- برای دریافت وام‌های دانشجویی بیش از مبلغ 30 میلیون تومان، معرفی یک نفر ضامن دیگر علاوه بر ضامنین قبلی صرفا از میان کارکنان رسمی و پیمانی واجد شرایط در ماده 11 الزامی است.

 شرایط ضامنین وام‌های دانشجویی- آذر 99

1-کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی و همچنین کارکنان قراردادی آن دستگاه ها با حداقل 5 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

** تبصره 1: بر اساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، دستگاه های اجرایی شامل کلیه وزارتخانه ها، مراکز دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.

(از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی).

**تبصره 2: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی شامل شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان) مادامیکه بیش از  50% سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد(جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی) ره(بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بنیاد امور بیماری های خاص، سازمان دانش

آموزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، صندوق تامین خسارت های بدنی و سایر سازمان هایی که براساس قوانین و مقررات مشمول این عنوان قرار می گیرند.

2- اعضای هیأت علمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

3- اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین کارکنان رسمی و قراردادی آن دانشگاه با حداقل  5 سال سابقه کار.

4- کارکنان رسمی و پیمانی قوه مقننه و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل  5 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

5-کارکنان رسمی، پیمانی و دارندگان پایه قضایی قوه قضاییه) به استثنای کارآموزان آن قوه(و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل  5 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

6- سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق دارای مجوز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

7- کارکنان استخدامی نیروهای مسلح.

8- بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی.

9- مشمولین دریافت حقوق و مزایا از بنیاد شهید و امور ایثارگران.

10- کارکنان قرارداد دائم بانک ها با حداقل 5 سال سابقه کار.

11- کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت ضمانت مددجویان تحت پوشش آن نهاد بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با صندوق.

مدارک مورد نیاز ضامن وام‌های دانشجویی- آذر 99

1- چنانچه ضامن کارمند، حقوق بگیر، بازنشسته، مستمری بگیر و یا عضو هیأت علمی باشد:

الف ارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یک ساله ی دارای مهر تأیید و امضاء دستگاه مربوطه، به اداره رفاه دانشگاه.

ب- ارائه گواهی کسر از حقوق.

** تبصره 1 : در گواهی کسر از حقوق می بایست نوع استخدام (رسمی، پیمانی، قراردادی) درج گردد و صرفا خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد و سازمان مربوطه متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق ضامن گردد.

2- چنانچه ضامن از سردفتران باشد:

ارائه کپی مجوز یا پروانه فعالیت) کپی برابر با اصل شده ممهور به دفترخانه اسناد رسمی.

3- ارائه گواهی کتبی ضمانت از کمیته امداد امام خمینی(ره) برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد.

در مصوبات جدید علاوه بر تعهد محضری ضامن مورد نظر دانشجو باید گواهی کسر از حقوق به صندوق ارائه می داد تا دانشجو مجاز به اخذ وام شود که صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد، بدلیل تعطیلی های سراسری جهت کنترل بیماری کرونا و حفظ سلامت افراد و بدلیل عدم دسترسی به ضامن یا ادارات یا دانشگاه ها در ترم جاری به دانشجویان مهلت داده شده که بدون ارائه نامه کسر از حقوق دانشگاه بتواند

وامشان را ثبت کنند.

راهنمای ثبت‌نام وام دانشجویی 99- 1400

ایسوس

نظر شما چیست؟