وام‌های دانشجویی

شرایط ضامن و مدارک وام‌های دانشجویی - آذر 99
اخبار ایران
11/09/1399 - 13:49
صندوق رفاه دانشجویی شرایط ضامنین وام‌های دانشجویی در آیین نامه جدید پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی را اعلام کرد. در ادامه به شرایط ضامن و مدارک ضمانت وام‌های دانشجویی 99- 1400 اشاره شده است.