28/08/1399 - 19:17
راهنمای دریافت آنلاین تاییدیه تحصیلی از آموزش و پرورش
نحوه دریافت تاییدیه تحصیلی از آموزش و پرورش با ورود به سامانه تاییدیه مدرک تحصیلی به سادگی امکانپذیر شده است. در این سامانه متقاضیان تاییدیه تحصیلی می توانند با درج مشخصات فردی و مشخصات مدرک تحصیلی خود از منطقه آموزش و پرورش صادر کننده مدرک، برای دانشگاه یا هر سازمان استعلام گیرنده تقاضای استعلام مدرک تحصیلی نمایند.

1606683296_1_0.gif

سامانه دریافت تاییدیه تحصیلی 

این سامانه به منظور دریافت درخواست‌های تاییدیه تحصیلی ایجادشده است .

کسانی که بنا به درخواست دانشگاه و یا سازمان استعالم گیرنده متقاضی تاییدیه تحصیلی هستند به این سامانه واردشده و درخواست خود را ثبت مینمایند.

این درخواست به منطقه صادر کننده مدرک تحصیلی ارسال شده و پس از بررسی و اطمینان از وجود و صحت مدرک گواهی تاییدیه تحصیلی صادر شده و به صورت الکترونیک برای استعالم گیرنده ارسال می شود.

هدف از ارائه این کار ارائه خدمات اطلاعات فارغ التحصیلان به سازمانها و مؤسسات دولتی و دانشگاهها است که مایلند در مورد اعتبار مدرک تحصیلی ارائه شده از طرف کارمندان و یا دانشجویان خود اطمینان حاصل کنند.

راهنمای سامانه صدور تاییدیه تحصیلی 

پیش نیازهای ثبت نام:

 • در دست داشتن اقلام اطلاعاتی گواهینامه فارغ التحصیلی
 • داشتن شماره تلفن همراه
 • مشخص بودن دانشگاه و یا سازمان استعلام گیرنده تاییدیه تحصیلی
 • داشتن کارت بانکی و رمز دوم جهت پرداخت الکترونیکی

نحوه استفاده از سامانه :

گام اول : انتخاب نظام و مقطع آموزشی

ابتدا وارد سایت emt.medu.ir شوید و نظام آموزشی که در آن فارغ‌التحصیل شده‌اید را به شرح زیر انتخاب نمایید.

گام اول : انتخاب نظام و مقطع آموزشی

نظام جدید 3-3-6 متوسطه : نظام آموزشی فعلی است که از خردادماه سال تحصیلی 89-89 دانش آموزان از آن فارغ تحصیل شده‌اند. در این نظام دانش آموزان پس از قبولی در پایه نهم به دوره دوم متوسطه واردشده و پس از طی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، در صورت گذراندن کلیه واحدهای درسی رشته مربوطه، گواهینامه دیپلم دوازده ساله دریافت میکنند.

نظام سالی واحدی : نظام آموزشی قبل از نظام فعلی است که از سال 91 اولین گروه دانش آموزان از آن فارغ‌التحصیل شدند و تا سال 1388 نیز امکان فارغالتحصیلی داشته‌اند. در نظام سالی واحدی آموزش دروس از مهرماه آغازشده و در خردادماه کارنامه سال صادر میشد. این نظام آموزشی دارای دو دوره:

 • نظام سالی واحدی متوسطه : دانش آموزان پس از طی دوره راهنمایی به این نظام آموزشی واردشده و طی سه سال آموزش مدرک دیپلم دریافت میکردند. طول تحصیل از اول ابتدایی تا اخذ دیپلم 11 سال است.
 • نظام سالی واحدی پیشدانشگاهی : دوره پیش‌دانشگاهی یک سال است و فقط فارغ‌التحصیالن دارای مدرک متوسطه که مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه بودند در پیش‌دانشگاهی ثبت نام میکردند.

نظام ترمی واحدی : این نظام آموزشی قبل از نظام سالی واحدی بود و از سال 92 اولین گروه دانش آموزان از آن فارغ‌التحصیل شدند و تا سال 1381 نیز امکان فارغ‌التحصیلی داشته‌اند. در نظام ترمی واحدی، ترم اول از مهر تا دیماه و ترم دوم از بهمن ماه تا خرداد و ترم تابستان از تیرماه تا شهریور است.. این نظام آموزشی دارای دو دوره تحصیلی است:

 • نظام سالی ترمی واحدی متوسطه : دانش آموزان پس از طی دوره راهنمایی به این نظام آموزشی واردشده و طی سه سال آموزش مدرک دیپلم دریافت میکردند. طول تحصیل از اول ابتدایی تا اخذ دیپلم 11 سال است.
 • نظام سالی واحدی پیش‌دانشگاهی : دوره پیش‌دانشگاهی مانند شیوه ترمی است لکن دوره پیش‌دانشگاهی دو ترم است و فقط فارغ‌التحصیالن دارای مدرک متوسطه که مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه بودند در پیش‌دانشگاهی ثبتنام میکردند.

نظام چهارساله متوسطه : این نظام آموزشی از سال 13 آغاز شد و از سال 15 اولین گروه از دانش آموزان در آن فارغ‌التحصیل شدند و تا سال 98 نیز ادامه داشت. این نظام به‌صورت پایه‌ای بود و دانش آموزان پس از دوره راهنمایی به دوره متوسطه وارد میشدند . در هرسال باید تمام دروس آن سال را قبول میشدند و اگر تا تابستان موفق به قبولی نمیشدند بایستی آن پایه را تکرار کنند. و پس از قبولی پایه

چهارم به دانش آموزان گواهینامه دیپلم ارائه میشد.

نظام شش ساله متوسطه : این نظام آموزشی از ابتدای آموزش متوسطه در ایران آغاز شد و تا سال 1315 دانش آموزان در آن فارغ التحصیل شدند .این نظام به‌صورت پایه‌ای بود و دانش آموزان پس از دوره شش ساله ابتدایی به دوره شش ساله متوسطه وارد میشدند . در هرسال باید تمام دروس آن سال را قبول میشدند و اگر تا تابستان موفق به قبولی نمیشدند بایستی آن پایه را تکرار کنند. و پس از قبولی پایه

ششم به دانش آموزان گواهینامه دیپلم ارائه میشد.

جدول راهنمای نظام‌های آموزشی

جدول راهنمای نظام‌های آموزشی

** در نظام سالی واحدی درس‌ها در طول سال تحصیلی از مهرماه تا خرداد آموزش داده میشود و خردادماه در کارنامه در خرداد نتیجه نهایی درس‌ها مشخص میشود.

** نظام ترمی شامل ترم اول از مهرماه تا دیماه و ترم دوم از بهمن تا خرداد و ترم تابستان از تیرماه تا شهریور است. و پایان هر ترم در کارنامه نتیجه نهایی درس‌ها مشخص میشود.

پس از انتخاب نظام آموزشی خود کد امنیتی را از تصویر بالای آن ثبت نموده و دکمه »تائید / گام بعدی « را کلیک کنید.

گام دوم : مشخصات هویتی و تحصیلی

گام دوم : مشخصات هویتی و تحصیلی

مشخصات شناسنامه ای و تحصیلی خود را بر اساساطلاعات موجود در مدرک تحصیلی خود درج کنید.

دانشگاه یا سازمان استعلام گیرنده خود را انتخاب نمایید.

روی دکمه »ادامه / گام بعدی « کلیک کنید.

گام سوم : تائید اطلاعات

 • در این مرحله اطلاعات ثبت شده خود را مشاهده میکنید درصورتیکه از صحت اطلاعات اطمینان دارید روی دکمه »تائید/گام بعدی« کلیک نمایید. در غیر این صورت با کلیک روی دکمه »قبلی« به مرحله قبل بازگشته و اطلاعات خود را تصحیح و تکمیل کنید.

توجه:

 • پس از انجام مراحل ثبت درخواست، شماره پیگیری صادر می شود که به صورت پیامک برای موبایل متقاضی ارسال می شود. متقاضی می تواند از طریق گزینه پیگیری تاییدیه تحصیلی آخرین وضعیت درخواست خود را مشاهده کند.
 • این درخواست در مناطق آموزش و پرورش بررسی می شود و در صورت وجود و صحت مدرک تحصیلی متقاضی، بر اساس مدارک و مستندات موجود در آموزش و پرورش گواهی تاییدیه تحصیلی صادر می نماید. این تاییدیه به صورت الکترونیک برای استعلام گیرنده ارسال می شود.
 • این مرحله آزمایشی است و گواهی تاییدیه تحصیلی فقط برای ثبت نام دانشگاهها و مراکز آموزش عالی صادر می شود و مبلغ دریافتی از متقاضی در این مرحله نیز دوهزار و سیصد تومان است. و پس از آن به تدریج بقیه سازمانها و موسسات نیز اضافه خواهد شد.

 ثبت نام و پیگیری تاییدیه تحصیلی 

 ثبت نام تاییدیه تحصیلی

 • جهت ثبت نام تاییدیه تحصیلی روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 ثبت نام تاییدیه تحصیلی

 پیگیری تاییدیه تحصیلی

 • جهت پیگیری تاییدیه تحصیلی روی تصویر زیر کلیک نمایید.

جهت پیگیری تاییدیه تحصیلی روی تصویر زیر کلیک نمایید.

ایسوس

نظر شما چیست؟