تاییدیه تحصیلی

راهنمای دریافت آنلاین تاییدیه تحصیلی از آموزش و پرورش
اخبار ایران
28/08/1399 - 19:17
نحوه دریافت تاییدیه تحصیلی از آموزش و پرورش با ورود به سامانه تاییدیه مدرک تحصیلی به سادگی امکانپذیر شده است. در این سامانه متقاضیان تاییدیه تحصیلی می توانند با درج مشخصات فردی و مشخصات مدرک تحصیلی...