09/02/1398 - 21:10
شرایط بیمه بیکاری سال 98 + نحوه دریافت
آیا شما بیمه شده بیمه تامین اجتماعی هستید؟ اگر بنا به هر دلیلی بیکار شده‌اید می‌توانید با مطالعه مطلب بیمه بیکاری از شرایط مشمولین دریافت مقرری بیمه بیکاری 98، اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری 98، شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری 98، مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری 98 .... مطلع شوید

 بیمه بیکاری 98 به چه‌کسانی تعلق می‌گیرد؟           

 بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکار موقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، میتوانند از مقررات این قانون استفاده نمایند .تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده ، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان واداره کارواموراجتماعی محل اشتغال بیمه شده است .

موارد خواص برای دریافت بیمه بیکاری

کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.                

 • بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود.              
 • افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند . با تشخیص واحدهای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

چگونه در سال 98 بیمه بیکاری دریافت کنیم؟

 بیمه شده بیکار ، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند

شرایط لازم برای دریافت بیمه بیکاری 98

بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند: 

 1. مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.               
 2. تبعه کشورهای خارجی نباشند.                   
 3. مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.              
 4. دارای حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
 5. در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشد.

شرایط دریافت بیمه بیکاری برای سیل‌زدگان

 • بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.                    

 مدت بیمه بیکاری 98 برای مجردها و متاهلین

 مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از 36 ماه برای بیمه شدگان مجرد و 50 ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.         

شرایط قطع مقرری بیمه بیکاری 98                  

 1. بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.            
 2. بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند                     
 3. بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند            
 4. بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود            
 5. بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد                   
 6. مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد.             
 7. بیمه شده فوت نماید

مبلغ مقرری روزانه بیمه بیکاری 98

میزان مقرری روزانه بیمه بیکاری، 55 درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده است. به مقرری افراد متاهل و متکفل، به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (حداکثر تا 4 نفر) 10 درصد حداقل دستمزد زمان بیکاری (شروع بیکاری) افزوده می شود، اما در هر حال میزان مقرری بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد تعیین شده برای هر سال کمتر و از 80 درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بیشتر باشد.

متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که مبنای تعیین مقرری بیمه بیکاری است از طریق تقسیم جمع کل دریافتی مبنای کسر حق بیمه ظرف 90 روز قبل از شروع بیکاری بر روزهای کار بیمه شده در این مدت محاسبه می شود.

حداقل دستمزد روزانه و ماهیانه کارگران در سال 98

 • حداقل دستمزد روزانه سال 98 کارگران 505.627 ریال
 • حداقل دستمزد ماهیانه سال 98 کارگران 15.168.822 ریال

زمان واریز حقوق بیمه بیکاری 98

واریز حقوق بیمه بیکاری معمولا بین 10 ام الی 15 ام هر ماه انجام می شود. اگر بعد از این مدت واریزی صورت نگرفت باید به شعبه تامین اجتماعی مراجعه و علت را جویا شوید.

مدارک لازم برای دریافت بیمه بیکاری 98

1. قرارداد یکسال آخر با مهر و امضای کارفرما و امضای کارگر
2. نامه عدم نیاز کارفرما

نکته بسیار مهم: در این نامه بایستی ذکر شود که از تاریخ …. نیازی به حضور شما در این شرکت نمی باشد. لازم است تاریخ فوق یک روز بعد از تاریخ قرارداد و آخرین روز ذکر شده در لیست بیمه باشد. به عنوان مثال اگر تا 98/02/31 قرارداد دارید در نامه قید شود از تاریخ 98/03/01 نیازی به حضور شما در این مجموعه نمی باشد.)

اخذ استعلام سوابق بیمه از شعبه تامین اجتماعی مربوطه _برخی ادارات استعلام اینترنتی را می پذیرند. آخرین روزی که برای شما لیست بیمه ارسال شده است باید مقارن با آخرین روز قرارداد باشد. یعنی اگر پایان اردیبهشت ماه 98 قرارداد به اتمام می رسد تنها تا پایان اردیبهشت ماه لیست رد شود نه کمتر و نه بیشتر

3. اصل شناسنامه + اصل کارت ملی به انضمام کپی آنها
4. کپی آخرین مدرک تحصیلی
5. کارت پایان خدمت برای آقایان

چه زمانی بیمه بیکاری به فرد تعلق نمی‌گیرد؟             

 1. بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.                      
 2. در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شده ای، مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از اراده شخص وی بوده است، بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت کند. همچنین بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود باز می گردند نیز باید مبالغ دریافتی را به تأمین اجتماعی برگردانند.              
 3. چنانچه بیمه شده بیکار، اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد، باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداند.              
 4. مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزسوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده محسوب میگردد.                 
 5. ​مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط ازروزاول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است.

پرسش و پاسخ‌های متداول بیمه بیکاری 

پرسش و پاسخ‌های انتهای مطلب از دو کانال (دانستنی‌های کارگر) و (حل اختلاف) که به طور تخصصی در زمینه حقوق کارگر فعالیت می‌کنند گردآوری شده است.

از نظر قانون چه افرادی بیکار تلقی می‌شوند؟

 • بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده خود  بیکار شود اما آماده به کار باشد. براساس قانون بیمه بیکاری مصوب 1366، بیمه‌شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوط، به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند، همچنین بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند نیز می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند. 

آیا افرادی که به میل و اراده خود بیکار می‌شوند، می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند؟

 • خیر، غیرارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان بیکار است، بنابراین کارگری که به میل خود، کار خود را ترک می‌کند، نمی‌تواند از این حمایت‌ها برخوردار شود.

میزان مقرری بیکاری چگونه تعیین می‌شود؟

 • مقرری بیمه بیکاری بر مبنای میانگین دستمزد مشمول کسر حق‌ بیمه در٩٠ روز آخر اشتغال فرد تعیین و محاسبه می‌شود. البته این میزان نباید از ٨٠ درصد متوسط دستمزد زمان اشتغال بیشتر باشد.

چنانچه بیمه‌شده‌ای به دلیل قصور در انجام وظایف محوله اخراج شود می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند؟

 • خیر، در صورتی که فرد بیمه‌ شده طبق آرای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به دلیل قصور و نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه اخراج شده باشد، مقرری بیمه بیکاری به وی تعلق نمی‌گیرد.

اگر کارفرما بیمه ما را به صورت یک ماه در میان پرداخت نماید ، سابقه بیمه به چه صورت حساب میشه؟ 

 • کارفرما مطابق ماده 148 قانون کار موظف است حق بیمه شما را متناسب با نحوه کارکردتان یعنی تمام وقت یا پاره وقت به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید. واریز یک ماه در میان بیمه این معنی را دارد که در ماه هایی که لیستی به نام شما ارسال نشده اشتغال به کار نداشته اید پس مشمول سنوات کمتر عیدی کمتر خواهید بود همچنین در صورت تمایل برای استفاده از بیمه بیکاری، با شما موافقت نخواهد شد چون بیمه یکسال اخر شما در این کارگاه پیوسته نبوده.

برای گرفتن بیمه بیکاری مدت بر طبق مدت سابقه بیمه، ملاک آخرین جایی است که مشغول بکاریم یا مجموع سوابق بیمه در شرکتهای مختلف؟

 • ملاک محاسبه بیمه بیکاری مجموع سوابق پرداختی حق بیمه اجباری است که براساس آن مدت استحقاق برطبق جدول ماده 7 قانون بیمه بیکاری محاسبه می گردد.

تعداد دفعاتی که یک فرد از ابتدا تا بازنشستگی می تواند از بیمه بیکاری استفاده نماید چند بار است؟

 • تعداد دفعات در پرداخت محدودیتی ندارد لیکن جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای مجردین حداکثر 36 ماه وبرای متاهلین حداکثر 50 ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول شماره 7 قانون بیمه بیکاری می باشد.

بیمه بیکاری برای کارگران فاقد قرارداد 

 • کارگران فاقد قرارداد جهت دریافت بیمه بیکاری می بایست به مراجع حل اختلاف کار مراجعه و ضمن اخذ رأی از مراجع و داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه بیکاری موضوع قابل بررسی است. ضمناً تسویه حساب در حضور مراجع حل اختلاف صورت پذیرد. تسویه حساب خارج از مراجع به عنوان بیکاری ارادی تلقی و مانع از دریافت بیمه بیکاری خواهد شد.

سابقه بیمه 19 سال دارم. از آخرین قرارداد با کارفرما، خودم را بیمه خویش فرما کردم تا مجددا مشغول به کار شدم. در حال حاضر مدت 3 ماه است که مشغول به کارم ولی کارفرما از ادامه همکاری منصرف شده است. آیا می توانم برای بیمه بیکاری اقدام کنم؟

 • به استناد بند یک تفاهم نامه مشترک فیما بین وزارت متبوع و سازمان تامین اجتماعی ؛ جهت بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری برای کارگران قراردادی داشتن یکسال سابقه اشتغال و بیمه در آخرین کارگاه بصورت مستمر الزامی است.

استفاده از بیمه بیکاری درحقوق بازنشستگی تاثیر خواهد داشت؟ کمتر میشود یا خیر؟

 • خیر؛ جهت سابقه بازنشستگی از نظر سنوات خدمتی محاسبه می شود ولی جهت تعیین میزان مبلغ بازنشستگی  دو سال آخر اشتغال ملاک عمل می باشد.

آیا اگر در پرداخت بیمه وقفه ای باشد امکان استفاده از بیمه بیکاری نیست؟ 

 • چنانچه  یک سال آخر بیمه شما به صورت مستمر پرداخت شده باشد ، با رعایت سایر شرایط قانون و مقررات ؛ مشکلی برای بیمه بیکاری وجود ندارد و در غیر این صورت اگر وقفه از طرف کارفرما باشد برای ارایه دادخواست ( شکایت ) به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل مراجعه نمایید.

برای دریافت بیمه بیکاری آیا از کارفرما باید نامه ای بگیریم که او از ادامه ی همکاری با من منصرف شده است؟

 • اتمام قرارداد می بایست همراه با نامه عدم نیاز از سوی کارفرما باشد تا از مصادیق غیر ارادی بودن بیکاری محسوب گردد.

فرمول محاسبه مقرری بیمه بیکاری چگونه است؟ 

 • مقرری بیمه بیکاری بر مبنای این فرمول خواهد بود: مقرری بیمه بیکاری بر مبنای میانگین ۵۵٪ مزد و مزایای مشمول کسور تامین اجتماعی فرد بیکار ( ظرف ۹۰ روز آخر منتهی به بیکاری وی ) محاسبه می شود. 
 • اگر وی متاهل ( یا مجرد متکفل ) باشد به ازای هر فرد تحت تکفل ( تا سقف ۴ نفر ) مبلغ ۱.۵۱۶.۸۸۲ ریال به مقرری وی اضافه می شود. مشروط به اینکه این مبلغ از ۸۰٪ میانگین مزد و مزایای مشمول کسور تامین اجتماعی فرد بیکار ( ظرف ۹۰ روز آخر منتهی به بیکاری وی ) بیشتر نشود.

کارگران بیکار شده ناشی از سیل مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند

 • مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار: تمامی کارگران بیمه پرداز مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی که در اثر سیل، بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های آنها آسیب دیده، تا بازسازی و رفع مشکل و بازگشایی کارگاه برابر با تبصره (۲) ماده (۲) قانون بیکاری و مطابق جدول ماده ۷ به میزان سابقه پرداخت حق بیمه، تحت پوشش دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.

در صورتی که کارفرما پس از اتمام مرخصی زایمان، از قبول مجدد بیمه‌ شده خود، خودداری کند، بیمه‌ شده مشمول دریافت مقرری بیکاری خواهد بود؟

 • بله، در صورتی که بیکاری در این حالت توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، غیرارادی تشخیص داده شود و با وجود حکم هیئت تشخیص وزارت کار، کارفرما از پذیرش مجدد بیمه‌ شده خودداری کند در این صورت با معرفی اداره مذکور و احراز سایر شرایط، مقرری بیمه بیکاری با توجه به میزان سابقه قبلی بیمه‌ پردازی به بیمه‌ شده برابر مقررات تعلق می‌گیرد. البته اصل بر این است که کارفرما پس از اتمام مرخصی زایمان، مجدداً بیمه‌ شده را در همان شغل قبلی یا شغلی مشابه به‌کار گیرد.

در چه شرایطی بیمه شدگان بیکار، استحقاق دریافت بیمه بیکاری را دارند؟

 1. حتما به صورت غیر ارادی بیکار شده باشد.
 2. بازنشسته یا مستمری بگیر نباشد.
 3. بیمه شده حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد قبل از بیکار شدن.
 4. بیمه‌ شده حداقل یک سال سابقه بیمه در آخرین کارگاه داشته باشد
 5. بیمه شدگانی که به دلیل حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی بیکار شدند نیاز به داشتن حداقل سابقه بیمه ندارند و بیمه بیکاری را دریافت خواهند کرد.

آیا کسی که از مستمری ازکارافتادگی جزئی استفاده می‌کند همزمان می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری نیز بهره‌مند شود؟

 • بله، بیمه شده می‌تواند از هر دو این مزایا همزمان استفاده کند. 

اگر کسی در دو شرکت شاغل باشد و همزمان از هر دوشرکت محل خدمت برایش بیمه کامل رد شود در زمان حساب کردن سابقه برای بازنشستگی ، این سال با پرداخت دو حق بیمه کامل یک سال حساب می شود و یا دو سال؟

 • چنانچه شخصی در بیش از یک کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال بکار داشته باشد ، مطابق قانون ( ماده ٣٤ قانون تامین اجتماعی ) می بایست حق بیمه مربوطه بطور جداگانه و طبق لیست ماهیانه هر کدام از کارگاهها محاسبه و پرداخت گردد. در اینصورت سوابق لازم برای ارائه تعهدات ( بازنشستگی ، بیکاری و ... ) بصورت تلفیقی از کارکردهای شخص مذکور در کارگاههای  مورد نظر محاسبه می گردد ( مجموع سوابق تلفیقی نمی تواند در یک ماه از ٢٩ ، ٣٠ یا ٣١ روز و در یک سال از ٣٦٥ یا ٣٦٦ روز بیشتر باشد.

چنانچه بیمه‌ شده‌ای به دلیل قصور در انجام وظایف محوله اخراج شود می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند؟

 • خیر، در صورتی که فرد بیمه‌ شده طبق آرای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به دلیل قصور و نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه اخراج شده باشد، مقرری بیمه بیکاری به وی تعلق نمی‌گیرد.

کسی که 15 روز در یک شرکت با حقوق 3 ملیون و در شرکتی دیگر با حقوق 5 ملیون مشغول بکار باشد. اگر کارفرمای شرکت دوم این شخص را اخراج کند ، می تواند جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کند؟ باتوجه به اینکه 15 روز در ماه بیکار است. 

 • باتوجه به اینکه یکی از شروط اصلی استحقاق مقرری بیمه بیکاری، بیکار بودن مقرری بگیر است و در این سوال این شخص بیکار نیست لذا مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نیست.

آیا در صورت دریافت مقرری بیمه بیکاری ، دفترچه درمانی من وخانواده ام باطل می شود ؟

 • خیر- به موجب تبصره «٥» ماده «٧» قانون بیمه بیکاری بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد و دارای دفترچه درمانی نیز می باشند.

کارگر قراردادی هستم که در پایان دوره قرار داد بیکار شده ام ،آیا به من هم بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

 • بله- در صورت دارابودن حداقل یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه و احراز کلیه شرایط قانونی امکانپذیر می باشد.

آيا مقرری بيمه بيكاری زن متاهل و مرد متاهل فرق دارد؟ 

 • بله . مقرری ایام بیکاری برای مردان متاهل ، با احتساب مبلغ ۱.۵۱۶.۸۸۱ ریال محاسبه می شود .
 • درحالیکه زن متاهل ، نمی تواند بابت همسر خود مبلغی دریافت کند مگر اینکه شوهر وی ( در موارد استثناء ) قانونا تحت کفالت وی باشد.

آیا استفاده از بیمه بیکاری در حقوق بازنشستگی تاثیر دارد؟

 • بیمه بیکاری تاثیر در میزان محاسبه مزد بازنشستگی ندارد و در زمان دارا بودن شرایط به میزان پرداختی قبل و بعد بیمه بیکاری توجه و ملاک بازنشستگی قرار خواهد داشت
 • اما صرفا مدت اخذ بیمه بیکاری در میزان سابقه مفید و تاثیر گذارخواهد بود

کسی که از مستمری ازکارافتادگی جزئی استفاده می کند می تواند همزمان از مقرری بیکاری نیز بهره مند شود؟

 • بله، به استناد تبصره 3 بند ج ماده 7 قانون بیمه بیکاری، دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.

 18 ماه سابقه استفاده از مقرری بیمه بیکاری را دارم. آیا این مدت، جزو سوابق بیمه، جهت بازنشستگی محاسبه (محسوب) می شود؟ 

 • بله، به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون بیمه بیکاری، مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

ايا با بيمه اختياری تامين اجتماعی ميشود از بيمه بيكاری استفاده كرد؟

 • بیمه بیکاری فقط به بیمه شدگان اجباری تعلق میگیرد چونکه اخراج آنها یا ترک آنها با میل واراده خودشان نمی‌باشد اما در بیمه اختیاری کارفرما خودتان هستیدوبرای ادامه مجدد میتوانید اختیاری یا زنان خانه دار را برقرار کنید.

کسی که با پایه حقوق 3 میلیون تومان بیکار شده باشد و بخواهد از بیمه بیکاری استفاده کند. آیا بیمه بیکاری همان حداقل وزارت کار است یا نه شرایط فرق می کند؟

 • خیر، شرایط فرق می کند.
 1. میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار نسبت به مزد یا حقوق:  به استناد بند (ب) ماده 7 قانون بیمه بیکاری، میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (55%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد.
 2. به مقرری افراد متأهل و متکفل، حداکثر (4) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (10%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و (80%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد. 
 3. نحوۀ محاسبه مبلغ روزانه مقرری بیمه بیکاری:  مستنداً به تبصره 1 بند (ج) همان ماده، متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار.

بیمه شده ای که بیکار شده است باید چه مراحلی را طی کند تا مقرری بیمه بیکاری وی برقرار شود؟

 • ابتدا به اداره کار منطقه مراجعه و طــرح دعوا کند.در این مرحله مسئله بیکاری وی در مراجع حل اختلاف مورد بررسی قرار میگیرد و در صورتی که اخراج وی احراز شــود،بــه اداره کاریابی جهت تشکیل پرونده معرفی میشود. اداره کاریابی طی نامه ای اخراج بیمه شده را به شعبه سازمان تامین اجتماعی محل اعالم میکند و در صورت لزوم وی را نیز به نهضت سوادآموزی و فنی حرفه ای معرفی میکند. سپس واحد امور فنی بیمه شدگان شعب سازمان تامین اجتماعی در صورت دارا بودن ســایر شرایط (داشتن سابقه لازم) مقرری وی را برقرار خواهد کرد.

 آیا برای بار دوم می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم ؟

 • شما طبق جدول بیمه بیکاری مدت سابقه تان را با توجه به بیمه بیکاری که استفاده کردید مقایسه کنید اگر به مدت سابقه شما مقرری بیمه بیکاری بیشتری تعلق میگرفت میتوانید درخواست بیمه بیکاری داشته باشید.
 • توجه داشته باشید که برای مدت محاسبه سوابق جهت دریافت بیمه بیکاری فقط مدت زمانی که حق بیمه بیکاری پرداخت شده محاسبه می شود مانند سوابق بیمه اجباری؛ ولی سوابق بیمه ای که حق بیمه بیکاری آن پرداخت نشده محاسبه نمی شود مانند سوابق بیمه اختیاری یا سوابق بیمه بیکاری.

 سوابق بیمه دوران بیکاری ثبت نشده چکار باید کنم؟

 • احتمالاً پرونده بیمه خود را بعد از برقراری بیمه بیکاری به شعبه دیگری منتقل نموده اید. در هر صورت با مراجعه به شعبه بیمه ای خود، موضوع را مطرح و پیگیری نمائید

مهلت مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت بیمه بیکاری چقدر است؟

 • کارگر اخراجی پس از اخراج یک ماه فرصت دارد تا به اداره کار مراجعه و درخواست مقرری بیمه بیکاری کند.
 • در صورت عذر موجه مثل بیماری تا حداکثر سه ماه نیز میتواند مراجعه کند و شایان ذکر است محدودیتی در تعداد دفعات قابل استفاده از بیمه بیکاری وجود ندارد .
 • مدت استفاده از بیمه بیکاری برای افراد مجرد 36 ماه و 50 ماه برای بیمه شدگان متاهل میباشد.

نکات بسیار مهم در مورد قانون کار

 1. بر اساس ماده 25 قانون کار هیچ یک از طرفین به تنهایی نمی توانند قرارداد کار را فسخ نمایند .
 2. چنانچه فسخ قرارداد کار از ناحیه کارفرما باشد ، کارگر حق دارد جهت احقاق حق در مراجع حل اختلاف طرح دعوی نماید .
 3. چنانچه فسخ قرارداد کار از ناحیه کارگر باشد ، ترک کار تلقی میگردد و در صورت طرح شکایت کارگر از کارفرما در مراجع حل اختلاف ، کارگر مستحق بازگشت بکار نیست و صرفا محق به دریافت سنوات پایان کار به استناد دادنامه شماره 725 الی 726 مورخ 96/8/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود .
 4. تشخیص ترک کار کارگر با مراجع حل اختلاف است.
 5. چنانچه کارگر ترک کار نماید و به موجب آن خسارات مادی و معنوی به کارفرما وارد کرده باشد در صورت احراز ترک کار توسط مراجع حل اختلاف ، کارفرما می تواند جهت استیفای آن در مراجع دادگستری علیه کارگر طرح شکایت نماید و مراجع حل اختلاف در این موضوع (خسارات) صالح به رسیدگی نمی باشند .
 6. بدیهی است کارگرانی که مبادرت به ترک کار می نمایند ، نظر به اینکه بیکاری آنان ارادی است بنابراین مستند به ماده 2 قانون بیمه بیکاری ، مشمول برخورداری از مزایای حمایتی بیمه بیکاری نخواهند شد.

آنچه کارگران باید بدانند

 1. مقرری بيمه‌ بيكاری از روز اول‌ بيكاری قابل‌ پرداخت‌ است‌.
 2. مدت‌ دريافت‌ مقرری بيمه‌ بيكاری جزء سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ محسوب خواهد شد.( از نظر بازنشستگی، از كارافتادگی و فوت )
 3. در صورت‌ بيكاری زن و شوهر، هر دو میتوانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند، اما‌ فقط‌ يكي از آنان‌ (زن‌ يا شوهر) میتواند از افزايش‌ مقرری به‌ ازاء هر يك‌ از فرزندان‌ استفاده‌ کند.
 4. بيمه‌شده‌ بيكار و افراد تحت‌ تكفل‌، در مدت‌ دريافت‌ مقرری بيمه‌ بيكاری از خدمات‌ درمانی قانون‌ تأمين‌ اجتماعی استفاده‌ خواهند كرد.
 5. مقرری  بيمه‌ بيكاری مانند ساير مستمريهای تأمين‌ اجتماعی، از پرداخت‌ هر گونه‌ ماليات‌ معاف‌ است.
 6. بيكاران‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ در اخذ پروانه‌های كسب‌ و كار و موافقت‌ اصولی و تأسيس‌ واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی، كشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت‌ كار و امور اجتماعی در اولويت‌ قرار خواهند داشت‌.
 7. كارگران‌ فصلی در صورتی كه‌ در يك‌ فصل‌ كار بيكار شوند، مشمول‌ استفاده‌ از مقرری بيمه‌ بيكاری خواهند بود.
 8. كارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معين‌ در صورتيكه‌ در مدت‌ قرارداد بيكار شوند، می توانند‌  از مقرری بيمه‌ بيكاری استفاده‌ کنند.
 9. كارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معين‌ در صورتی كه‌ ماهيت‌ كار آنان‌ دايمی باشد، در صورت‌ بيكاری در پايان‌ قرارداد مورد حمايت‌ قرار گرفته‌ و سازمان‌ تأمين‌ اجتماعی لازم‌ است‌ از منابع‌ صندوق‌ بيمه‌ بيكاری نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مقرری بيمه‌ بيكاری اقدام‌ نمايد.

کارگران توجه کنند

 • بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.  
 • در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شده ای، مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از اراده شخص وی بوده است، بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت کند. همچنین بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود باز می گردند نیز باید مبالغ دریافتی را به تأمین اجتماعی برگردانند.  
 • چنانچه بیمه شده بیکار، اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد، باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداند.

آیا به بیمه بیکاری عیدی و پاداش تعلق می گیرد‌؟

 • خیر. بیمه بیکاری یکی از حمایت های تامین اجتماعی است و صندوق تامين اجتماعی مکلف است با دريافت حق بيمه مقرر، به بيمه شدگانی که طبق مقررات اين قانون موقتاً بيکار می‌شوند، مقرری بيمه بيکاری پرداخت كند.( موضوع ماده 3 قانون بیمه بیکاری)، اما عیدی از طرف کارفرما و به سبب وجود رابطه اشتغال و مزدبگیری پرداخت می شود(ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن

مقرری بیمه بیکاری د رچه صورت قطع می شود؟

 1. بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.
 2. بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند.
 3. بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند. 
 4. بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.
 5. بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد. 
 6. مدت زمان استحقاق بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد. 
 7. بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.
 8. بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.

برای اطلاع از قوانین تامین اجتماعی و آیین نامه بیمه بیکاری فایل‌های پیوست را دانلود کنید.

فایل پیوست: 

ایسوس

نظر شما چیست؟