چگونه اطلاعات کارت پایان خدمت خود را اصلاح کنیم؟
04 ارديبهشت 1398
در این مطلب نحوه اصلاح اطلاعات کارت پایان خدمت سربازان منقضی خدمت (صدور اولیه) و اصلاح اطلاعات کارت‌های هوشمند پایان خدمت را می‌خوانید.

اصلاح اطلاعات کارت پایان خدمت  منقضی خدمت (صدور اولیه)

برای اصلاح هرگونه سوابق مندرج در کارت پایان خدمت سربازان منقضی خدمت (صدور اولیه)، می‌بایست به همراه  مدارک مربوط،  به آخرین رده خدمتی خود مراجعه تا ابتدا اطلاعات در سامانه رده خدمتی اصلاح و پس از انتقال موارد اصلاحی به سامانه وظیفه عمومی و تایید آن، کارت پایان خدمت صادرگردد 

اصلاح اطلاعات کارت‌های هوشمند پایان خدمت  

اصلاح مندرجات کارت های هوشمند پایان خدمت طرح تعویض و کارت های المثنی پایان خدمت  توسط سازمان وظیفه عموی انجام می‌شود لذا افراد می بایست با مراجعه حضوری به رده وظیفه عمومی محل سکونت خود و ارائه اسناد و مدارک مربوط نسبت به اصلاح کارت پایان خدمت خود اقدام کنند. 

برچسب: 

مطالب پربازدید روز