وزیر ارتباطات:
04/06/1397 - 16:45
باید اژدهای هفت‌سر فساد را با همه هزار و 300 امضای طلایی‌اش به مسلخ برد
وزیر ارتباطات گفت: دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است اما آنگونه که باید پیش نمی رود... باید اژدهای هفت‌سر فساد را با همه هزار و 300 امضای طلایی‌اش به مسلخ برد. اگر فرصت دهند برای مردم توضیح خواهم داد چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آنگونه که باید پیش نمی‌رود.

محمد جواد آذری جهرمی با بیان اینکه باید اژدهای هفت‌سر فساد را با همه هزار و 300 امضای طلایی‌اش به مسلخ برد، اظهار کرد: در کنار برخورد با مُفسد، این تنها راه باقی مانده برای اصلاح فرآیندهای فسادزا است.
وزیر ارتباطات افزود: انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، به عنوان تنها راه مبارزه با فساد نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه آماده‌ام اگر سیمای ملی وقت کافی دهد به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا بپردازم، گفت: در آن صورت برای مردم توضیح خواهم داد چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آنگونه که باید پیش نمی‌رود.
آذری جهرمی گفت: دولت الکترونیکی هم معنا با مکانیزاسیون امورات داخلی سازمان‌ها یا ایجاد یک وب‌سایت اطلاع‌رسانی یا احداث مرکز داده و خرید تجهیزات گران قیمت سخت‌افزاری برای دستگاه‌ها که خود فسادی دیگر به حساب می‌آید، نیست.
او افزود: اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاه‌ها بر یکدیگر مطلوب نظر است.

ایسوس

نظر شما چیست؟