29/01/1397 - 15:46
مزد خود را چگونه حساب کنیم؟ جدول حقوق و مزایای کارگران در سال 97
جزئیات حقوق و مزایا و دریافتی کارگران اعم «حداقلی بگیران» و «سایر سطوح مزدی» برای سال 97 اعلام شد.

همه کارکنان تحت پوشش قانون کار مشمول مصوبه هفته گذشته شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد می شوند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار دستمزد سال جاری برای دو گروه از کارگران یعنی «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» متفاوت است.

بر اساس این گزارش، حدود 30 درصد از کارگران در گروه «حداقلی بگیران» و 70 درصد نیز در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار دارند که در ادامه نحوه محاسبه حقوق و مزایای هر دو گروه از کارگران مورد بررسی قرار گرفته است.

حقوق و مزایای «سایر سطوح مزدی» در سال 97

حدود 70 درصد از کارگران در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار دارند؛ تمام کارگرانی که حقوق پایه آنها در سال 96 «بیش از» 929.931 تومان است در این گروه قرار می‌گیرند که میزان افزایش دستمزد این کارگران متفاوت از «حداقلی بگیران» است.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حقوق پایه این گروه از کارگران در سال 97 به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» تعیین شد، به این صورت که دستمزد این کارگران 10.4 درصد نسب به پایه حقوق سال 96 آنها افزایش یافت. علاوه بر این به حقوق پایه این کارگران روزانه 28208 ریال معادل ماهیانه 84 هزار و 624 تومان اضافه خواهد شد.

بنابراین مجموعِ افزایش 10.4 درصدی نسبت به پایه 96 و رقم ثابت 84624 تومانی، «مزد مبنای» کارگران «سایر سطوح مزدی» در سال 97 خواهد بود. نکته قابل توجه اینکه رقم ثابت برای تمام کارگران (به غیر از حداقلی بگیران) بدون در نظر گرفتن میزان حقوق پایه سال 96 برابر است.

مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟

با توجه به اینکه پایه حقوق کارگران گروه «سایر سطوح مزدی» متغیر است، با فرض اینکه حقوق پایه کارگری در سال 96 معادل یک میلیون و 200 هزار تومان باشد، با احتساب افزایش 10.4 درصد، 124 هزار و 800 تومان به مزد مبنای این فرد در سال 97 اضافه می‌شود.

بنابراین حقوق پایه فردی که در سال 96 یک میلیون و 200 هزار تومان باشد، در سال 97 با افزایش 10.4 درصدی و افزودن 84624 تومان به عنوان رقم ثابت، به یک میلیون و 409 هزار و 424 تومان می‌رسد.

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می گیرد؟ 

بر اساس بخشنامه اسفندماه 91 وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یکسال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه 1700 تومان (ماهیانه 51 هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

به این ترتیب با توجه به اینکه در طرح طبقه بندی مشاغل، بیست گروه شغلی تعریف شده، این پایه سنوات برای گروه شغلی دو تا یازدهم به ازای هر گروه روزانه 20 تومان اضافه خواهد شد.

به این معنا که پایه سنوات 1700 تومانی روزانه برای کارگران گروه شغلی یک، برای کارگران گروه شغلی دوم روزانه 1720 تومان (ماهیانه 51600 تومان) محاسبه خواهد شد که در گروه شغلی یازدهم نیز این میزان به روزانه 1900 تومان (ماهیانه 57 هزار تومان) می‌رسد.

جدول نرخ پایه ( سنوات ) در گروه های بیست گانه - ( ارقام ریال در روز ) 

همچنین پایه سنوات کارگران گروه‌های شغلی دوازدهم تا بیستم به ازای هر گروه روزانه 40 تومان افزوده می شود. به این ترتیب پایه سنوات کارگران گروه شغلی دوازدهم روزانه 1940 تومان (58200 تومان ماهیانه) و پایه سنوات کارگران گروه شغلی بیستم روزانه 2260 تومان (ماهیانه 67800 تومان) محاسبه می شود.

با این توضیح، مجموع سه ردیف «افزایش 10.4 درصدی»، «رقم ثابت 84 هزار و 624» و «پایه سنوات(به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار)» مزد مبنای کارگرانِ دارای سایر سطوح مزدی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین، دستمزد ثابت ماهیانه این فرد با احتساب حق مسکن (40 هزار تومان) و حق بن کارگری(110 هزار تومان) یک میلیون و 559 هزار و 424 تومان می‌شود که بدون احتساب اضافه کار و سایر ردیف‌های متغیر مندرج در فیش حقوقی است.

کارگران متاهل دارای فرزند زیر 18 سال نیز به ازای هر فرزند مشمول دریافت 111 هزار و 126 تومان حق عائله مندی می‌شوند.

جدول حقوق و مزایای کارگران دارای سایر سطوح مزدی (با فرض حقوق پایه 1.200.000 تومان در سال 96)

حقوق و مزایای کارگران «حداقلی بگیر»

آنچه که تاکنون مطرح شد، نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارگران دارای سایر سطوح مزدی(پایه حقوق بیش از 929.931 تومان) بود؛ اما 30 درصد از کارگران کشور «حداقلی بگیر» هستند به این معنا که حقوق پایه آنها بر مبنای سال 96 معادل 929.931 تومان است که مزد این گروه از کارگران با 19.5 درصد افزایش، در سال 97 به یک میلیون و 111 هزار و 269 تومان رسید.

بنابراین «مزد مبنای» یک کارگر با کمتر از یکسال سابقه کار در کارگاه فعلی که مشمول دریافت پایه سنوات نمی شود، در سال 97 یک میلیون و 111 هزار و 269 تومان است.

حداقل دستمزد کارگران مجرد و متاهل دارای فرزند با احتساب حق مسکن، حق بن کارگری و حق اولاد بدون در نظر گرفتن اضافه کار و سایر ردیف‌های فیش حقوقی به شرح زیر محاسبه می شود:

لازم به ذکر است میزان افزایش دستمزد کارگران حداقلی بگیر در سال گذشته نسبت به سال 95 معادل 14.5 درصد و دستمزد سایر سطوح مزدی نیز معادل 12 درصد بود.

ایسوس

نظر شما چیست؟