افزایش حقوق سال 97

افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت نهایی شد
اخبار ایران
05/03/1397 - 16:50
شورای نگهبان استفساریه مجلس شورای اسلامی در خصوص جزء 1 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 را مغایر قانون اساسی تشخیص نداد و به این ترتیب افزایش 20 درصدی حقوق حداقلی‌بگیران در دولت اعمال خواهد شد. ...
مزد خود را چگونه حساب کنیم؟ جدول حقوق و مزایای کارگران در سال 97
اخبار ایران
29/01/1397 - 15:46
جزئیات حقوق و مزایا و دریافتی کارگران اعم «حداقلی بگیران» و «سایر سطوح مزدی» برای سال 97 اعلام شد.
میزان افزایش حقوق و دستمزد سال 97 چه‌قدر است؟
اخبار ایران
23/01/1397 - 14:25
در نشست تعیین دستمزد ۹۷، با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، حقوق و دستمزد نهایی حداقلی بگیران و دستمزد سایر سطوح مزدی سال 97 تعیین شد.