17/10/1396 - 18:25
ساخت جزیره مصنوعی برای تامین برق اروپا
قرار است با بودجه 1.3 میلیارد پوندی یک جزیره مصنوعی در دریای شمال ساخته شود که برق 80 میلیون نفر از ساکنان قاره اروپا را با انرژی تجدیدپذیر تامین کند.

یک جزیره مصنوعی در دریای شمال می تواند با انرژی تجدید پذیر برق برای 80 میلیون نفر از ساکنان قاره اروپا را تامین کند. درهمین راستا قرار است پروژه ساخت این جزیره از 2027 میلادی آغاز شود.

در اطراف این جزیره توربین های بادی ساخته خواهد شد.

در این جزیره که North Sea Wind Power Hub نام گرفته چند مجموعه آپارتمان برای کارکنان ساخته می شود. جزیره، الکتریسیته را به وسیله کابل های مسافت طولانی به انگلیس، هلند، دانمارک، آلمان، نروژ و بلژیک می رساند.

 North Sea Wind Power Hub  با بودجه 1.3 میلیارد پوند در منطقه Dogger Bank در شرق یورک شایر انگلیس ساخته خواهد شد.

منطقه مذکور شامل مسکن برای کارکنان، فرودگاه، شبکه کوچکی از جاده ها، فضای سبز و حتی یک دریاچه مصنوعی است.

اپراتور شبکه توزیع برق هلند این پروژه را پشتیبانی می کند و در این اواخر گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد ساخت این جزیره میلیاردها یورو ارزانتر از احداث مزرعه های بادی معمول و شبکه های کابل برق بین المللی است.

ایسوس

نظر شما چیست؟