04 آذر 1396
وزیر ارتباطات از موانع رشد بازار ویدیوهای آنلاین می‌گوید
بلاتکلیفی مجوز ویدیوی آنلاین، مدل حجمی فروش پهن باند در سرویسهای خانگی و عدم اقبال تولید کنندگان محتوا را از موانع رشد بازار ویدیوهای آنلاین است.هر کاربر ایرانی به صورت متوسط 19.2دقیقه ویدیو تماشا می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار نموداری از کاهش حجم بازار تماشای روزانه تلویزیون در هر دقیقه و افزایش حجم بازار تماشای ویدیو به صورت آنلاین اظهار داشت: بلاتکلیفی مجوز ویدیوی آنلاین، مدل حجمی فروش پهن باند در سرویس‌های خانگی و عدم اقبال تولید کنندگان محتوا را از موانع رشد بازار ویدیوهای آنلاین است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حال حاضر در سراسر جهان به صورت روزانه 130.2 دقیقه تلویزیون تماشا می‌شود. این در حالی است که تماشای آنلاین ویدیو در جهان 52.2 دقیقه است.آمار منتشر شده حاکی از آن است که در ایران به صورت متوسط 19.2 دقیقه ویدیو به صورت آنلاین توسط کاربر تماشا می‌شود این در حالی است که هم اکنون میزان تماشای آنلاین ویدیو در ایران حدود 40 درصد جهان محسوب می شود. همچنین روند کاهش تماشای تلویزیون در جهان با روند رشد تماشای آنلاین ویدیو در جهان تقریبا برابر است.لازم به ذکر است؛ بر اساس آمار تماشای ویدیو به صورت آنلاین در ایران و جهان در حال رشد است اما هم اکنون حتی با وجود کاهش حجم بازار تماشای تلویزیون، بازار تماشای تلویزیون نسبت به تماشای آنلاین ویدیو در جهان حجمی 2.5برابری دارد.

نمودار تماشای تلویزیون و ویدیو آنلاین به دقیقه در جهان و ایران به شرح زیر است:

نظر شما چیست؟