تماشا کنید: گفت و گو با رئیس هیئت مدیره شرکت توان صنعت انرژی
رئیس هیئت مدیره شرکت توان صنعت انرژی از پیشنه شرکت و درخواست خود از دولت گفت:

ثبثبثب.gif

مهندس جوان‌مردی از پیشینه شرکت توان صنعت انرژی گفت و در ادامه از دولت حمایت بیشتر در زمینه تولیدات داخلی بخش مخابراتی را خواستار شد.

شرکت توان صنعت انرژی در زمینه تولید باتری‌های مخابراتی و رک‌ها، کابینت‌ها وسازه‌های مخابراتی در شهرک صنعتی گرمسار فعالیت می‌کند.

بخشی از مصاحبه شبکه با مهندس جوان‌مردی را مشاهده کنید:

ایسوس

نظر شما چیست؟