شرایط فروش قطعی پژو 405 بنزینی و دوگانه - تیر 97
ایران خودرو فروش قطعی پژو 405 بنزینی و دوگانه را اعلام کرد.

فروش قطعی پژو 405 بنزینی 

فروش قطعی پژو 405 بنزینی که قیمت قطعی آن 329/446/904  ریال با پیش پرداخت  263/000/000 ریال و مبلغ ودیعه دوم  66/446/000 ریال  که زمان فعال سازی آن  ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 97/04/04 می باشد.

همچنین زمان تحویل خودرو در ماه های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند است.

فروش قطعی پژو 405 دوگانه

فروش قطعی پژو 405 دوگانه که قیمت قطعی آن 347/452/848 ریال با پیش پرداخت  277/000/000 ریال و مبلغ ودیعه دوم  70/452/000 ریال  که زمان فعال سازی آن  ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 97/04/04 می باشد.

همچنین زمان تحویل خودرو در ماه های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند است.

برچسب: 

مطالب پربازدید روز