شرایط جدید فروش فوری و پیش فروش برلیانس - تیر 97
30 خرداد 1397
پارس خودرو شرایط جدید فروش فوری و پیش فروش محصولات برلیانس را اعلام کرد.

شرایط جدید فروش فوری و پیش فروش محصولات برلیانس به صورت اینترنتی از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/03/30 به شرح جدول ذیل می باشد.

فروش فوری ( نقدی ) انواع برلیانس 

شرایط جدید فروش فوری و پیش فروش برلیانس

پیش فروش عادی ( نقدی ) برلیانس H200

شرایط جدید فروش فوری و پیش فروش برلیانس

پیش فروش عادی ( نقدی ) برلیانس H300

شرایط جدید فروش فوری و پیش فروش برلیانس

برچسب: