شرایط پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو - خرداد 97
ایران خودرو شرایط پیش فروش پلکانی محصولات خود را اعلام کرد.

شرایط پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو به شرح جدول ذیل می باشد.

فروش پلکانی با موعد تحویل آذر 97

فروش پلکانی با موعد تحویل بهمن 97

توضیحات

تخفیف خرید محصول ایرانی صرفأ در صورت واریز نقدی مابه التفاوت نهایی در مهلت تعیین شده در دعوتنامه ودریافت خودرو پرداخت می گردد ودر صورت منقضی شدن دعوتنامه و یا انصراف قرارداد قابل ارائه نمی باشد.

هدیه همکاری در تولید صرفأ پس از صدور دعوتنامه و دریافت خودرو ارائه می گردد؛ پرداخت این هیه در قراردادهای انصرافی نیز مشروط به صدور دعوتنامه می باشد.

در این بخشنامه، امکان صلح تا یک مرتبه فراهم می باشد.

مبلغ اعلام شده تخفیف بخشنامه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

برچسب: