خودرو
 شرایط جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو - آذر 96
به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مي رساند، شرايط پیش فروش آذر 96 محصولات ایران خودرو به ھمراه تخفیف خريد محصول ايرانی، از روز چھارشنبه 96/09/01 لغایت 96/09/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست (جداول 1 ،2 و 3) ارائه مي گردد.

توجه:

ثبت نام از طريق اين بخشنامه، فقط از طريق وبسايت اینترنتی ایران خودرو امكان پذير است.

شرايط ويژه بخشنامه :

" تخفیف خريد محصول ايراني" قابل ارائه در اين بخشنامه، صرفاً در صورت واريز نقدي مابه التفاوت نھايي در مھلت تعیین شده در دعوتنامه و دريافت خودرو پرداخت مي گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و يا انصراف قرارداد قابل ارائه نمي باشد.

 "ھديه ھمكاري در تولید" قابل ارائه در جدول شماره 2 پیوست ، صرفاً پس از صدور دعوتنامه و دريافت خودرو ارائه مي گردد ؛ پرداخت اين ھديه در قراردادھاي انصرافي نیز مشروط به صدور دعوتنامه مي باشد .

امکان ایجاد تعھد برای شماره مشتری دوم نمایندگی وجود دارد.

زمان فعال سازی این بخشنامه: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/09/01 می باشد.  

جدول شماره 1:

* خودروهای سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک ، هایما S7 اتوماتیک توربوشارژ و تندر پیکاپ به ترتیب داراي تخفیف ویژه 70 ، 40 و 20 میلیون ریالی می باشد .

جدول شماره 2:

- در این بخشنامه، امکان صلح تا یک مرتبه فراهم می باشد

جدول شماره 3:

- در این بخشنامه، امکان صلح تا یک مرتبه فراهم می باشد

برچسب: