Watch-Bot

روباتی برای افراد فراموش‌کار
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
15/03/1395 - 12:03
زمانی که اوقات خوشی را نمی‌گذرانید، هر چیزی برای شما غیر قابل تحمل می‌شود. به‌طوری که با کوچک‌ترین اتفاقی عصبانی می‌شوید. در چنین شرایطی طبیعی است، بسیاری از کارهایی که باید انجام دهید را فراموش کنید...