USB3.0 to Dual Gigabit

نگاهی به مبدل‌های خاص یونیتک
سخت‌افزار
گزارش آگهی
18 تير 1397
شاید برای خیلی از کاربران چنین موقعیتی پیش آمده باشد که دستگاهی در اختیار داشته باشند که از استاندارد خاصی پشتیبانی نکند یا یک پورت خاص مورد نیاز را نداشته باشد و از قضا، نیاز ضروری به استفاده از...