SRE

مهندسان قابلیت اطمینان سایت (SREs) چه وظایفی در مراکز ابری دارند؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
23/09/1400 - 12:10
نظارت بر روندهای در حال استفاده از منابع و ارزیابی عملکرد زیرساخت‌های ابرمحور در یک بازه زمانی خاص مهم است. رویکرد فوق کمک می‌کند اطلاعات دقیقی در ارتباط با تاریخچه نحوه استفاده از منابع به‌دست آورید...
تفاوت SRE و DevOps   چیست؟
فرشاد رضایی
پرونده ویژه
07/01/1398 - 09:15
در اقتصاد دیجیتال امروزی دِواپس (DevOps) به عنوان یک جریان اصلی دنیای فناوری شناخته می‌شود. اگر سازمان شما برای تسریع در انتشار برنامه از دواپس کمک گرفته باشد، در این راه شانس همراهتان بوده است. اما...