Real Sense

سال آینده: تحقق رویای کامپیوترهای رومیزی بی‌سیم
حمید نیک‌روش
شاهراه اطلاعات
14/06/1394 - 18:30
در طی دو دهه گذشته، اینتل با بهره‫گیری از قانون مور توانسته مقدار بسیار بزرگی توان کامپیوتری را در فضای بسیار کوچکی جا دهد و در آن واحد میزان مصرف و اتلاف انرژی را کاهش دهد. در زمینه کامپیوترهای x86...