Layer 3 Switch

چرا شبکه شما ممکن است به یک سویچ لایه 3 نیاز داشته باشد
محسن آقاجانی
فناوری شبکه
17/01/1399 - 22:00
سویچ‌های شبکه در لایه 2 (data link) از مدل OSI کار می‌کنند در حالی که روترها در لایه 3 (network) کار می‌کنند. این تمایز منجر به سردرگمی‌ در مورد تعریف و هدف سویچ Layer 3 می‌شود که به سویچ چند لایه یا...
چرا ممکن است شبکه شما به یک سویچ لایه 3 نیاز داشته باشد
محسن آقاجانی
ترفند شبکه
فناوری شبکه
10/10/1396 - 16:10
سویچ‎های شبکه سنتی در لایه 2 از مدل OSI کار می‎کنند، در حالی که روترهای شبکه در لايه 3 مشغول فعالیت هستند. همین امر اغلب منجر به سردرگمی‎ در تعریف و اهداف سویچ‎های لایه 3 (که به سویچ چند لایه نیز...