IIS

هکرها فناوری JEA مایکروسافت را برای نفوذ به سیستم‌های کامپیوتری می‌شکنند
حمیدرضا تائبی
امنیت
14 آذر 1395
مت ویکس، کارشناس امنیتی، موفق شد راهی برای سوءاستفاده از فناوری JEA مایکروسافت کشف کند. این بردار حمله می‌تواند با هدف ارتقای سطح مجوزهای پروفایل کاربری استفاده شود. فناوری JEA که مایکروسافت آن را...