Gigabit LTE

Gigabit LTE چیست و چه زمانی فراگیر خواهد شد؟
فرشاد رضایی
فناوری شبکه
25/05/1396 - 12:17
یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌هایی که در حوزه شبکه‌های موبایل در سال جاری رخ داده است، Gigabit LTE است. البته ممکن است از قبل با این مبحث آشنایی داشته باشید، زیرا در حال حاضر شرکت‌هایی در سراسر جهان در این...