Gears of War

پدران و فرزندان: بررسی بازی Gears of War 4
علی شریفی قالی‌باف
هنر و سرگرمی
01/10/1395 - 10:06
پیش از اینکه اولین اطلاعات از «جنگ‌های ستاره‌ای: نیرو بیدار می‌شود» (Star Wars: The Force Awakens) منتشر شود، بزرگ‌ترین پرسش این بود که «جی.جی. آبرامز» چگونه می‌تواند آغاز تازه‌ای برای این مجموعه...