cybersecurity

امنیت سایبری چیست ؟
حمیدرضا تائبی
امنیت
28/08/1401 - 03:15
امنیت سایبری حفاظت از سیستم‌های متصل به اینترنت مثل سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و داده‌ها در برابر تهدیدات سایبری است. این کار توسط افراد و شرکت‌ها با هدف محافظت از داده‌های حساس در برابر دسترسی غیرمجاز...