AlphaBay

زمانی که بازار وب تاریک رخنه‌پذیر می‌شود
حمیدرضا تائبی
امنیت
10/11/1395 - 10:05
هکرها همانند کاربران عادی بازارهای خاص خود را دارند. بازارهایی که همواره زیرزمینی بوده و به نام وب تاریک از آن‌ها یاد می‌شود. این سایت‌ها مقررات سخت‌گیرانه و خاص خود را دارند. به طوری که سعی می‌کنند...