5G E

آیا 5G E همان 5G واقعی است؟
محسن آقاجانی
فناوری شبکه
10 فروردين 1398
شبکه مخابراتی فعلی AT&T تحت عنوان 5G Evolution یا 5G E ارائه می‌شود. اگر چه لوگوی 4G تلفن شما ممکن است بعد از یک بهروزرسانی به 5G E تغییر پیدا کند، اما در واقع چیزی تغییر نکرده است.