2000 کیوبیت

کامپیوتری که مشتری 15 میلیون دلاری دارد
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
09/11/1395 - 16:20
D-wave یکبار دیگر موفق شد رکورد دستیابی به تعداد کیوبیت‌های مورد استفاده در کامپیوترهای کوانتومی را بکشند. اما این مرتبه دی-ویو توانسته است برای این کامپیوتر گران قیمت خود یک مشتری جالب توجه پیدا کند...