یادگیری یک ماهه پایتون

آیا می‌توان ظرف یک ماه زبان برنامه نویسی پایتون را یاد گرفت؟
محسن آقاجانی
برنامه نویسی
06/04/1397 - 12:35
دلایل متعددی برای انتخاب زبان برنامه نویسی پایتون به عنوان یک حرفه وجود دارد. پایتون یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا است که برای برنامه نویسی عمومی‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد و یادگیری آن ساده و قابل...