گزارش امنیتی

بدافزارها عمدتا به سراغ چه کشورهایی می‌روند؟
حمیدرضا تائبی
امنیت
11/08/1395 - 00:16
آیا تا به حال کنجکاو شده‌اید تا بدانید چه کشورهایی بالاترین نرخ دریافت بدافزارها را از آن خود کرده‌اند؟ کارشناسان خبره دنیای امنیت به خوبی از این موضوع اطلاع دارند که هیچ راهکار امنیتی جامع و مشخصی...