گاردنر

تست هوش‌های چندگانه گاردنر
موفقیت و کارآفرینی
26 ارديبهشت 1401
تست هوش چندگانه گاردنر برای ارزیابی و بررسی ابعاد مختلف شخصیت و استعداد‌های افراد در مراکز آموزشی و شغل‌یابی کاربردهای فراوانی یافته است و یکی از آزمون‌ها معتبر در این زمینه به حساب می‌آید.