کوکان

کتاب نقاشی که زبان HTML به کودکان یاد می‌دهد
محسن آقاجانی
اخبار جهان
28 مهر 1394
در یک صفحه شما تصویری از کودکان دانشمندی را مشاهده خواهید کرد که مشغول مونتاژ موجودات زرد رنگ چند چشمی‎ هستند و در صفحه دیگر یک موجود پشمالوی آبی رنگ بانمک را می‎بینید که در حال هدایت گروهی از کودکان...