کوچک‌ترین سنسور

کوچک‌ترین سنسور دماسنج دنیا فقط با امواج رادیویی انرژی می‌گیرد
محمد رضا مظاهری
اخبار جهان
20 آذر 1394
بحث اینترنت اشیا یک ایده بسیار مناسب است؛ اما مشکل اساسی آن نیاز تمام این دستگاه‌های هوشمند به تامین انرژی آن‌ها است. حتی ممکن است بعضی از این دستگاه‌ها به میزانی کوچک باشند که جایی برای باتری یا سیم...