کووید-19

واکسن کرونای شرکت مادرنا (Moderna) بیش از 94 درصد موثر اعلام شد
اخبار ایران
27/08/1399 - 15:37
شرکت داروسازی مادرنا (Moderna) اعلام کرد که برپایه ی نگاهی اولیه به نتایج حاصل از یک کارآزمایی بزرگ و درحال اجرا، واکسن ویروس کرونای آن ها اثربخشی 94/5 درصدی دارد.
 جزئیات و میزان جریمه‌های کرونایی چقدر است؟
اخبار ایران
21/07/1399 - 15:15
استفاده از ماسک در تهران اجباری شد و در راستای کاهش روند ابتلا به کووید-19 در کشور، تصمیماتی اتخاذ و مقرر شد افراد متخلف، جریمه شوند. در ادامه به میزان جریمه‌های عدم استفاده از ماسک، علائم کووید-19 و...