کمپ تابستانی

کمپ تابستانی اپل برای دانش‌آموزان شروع شد!
حمید نیک‌روش
شاهراه اطلاعات
24 مرداد 1395
وقتی صحبت از کمپ‌های تابستانی می‌شود اولین چیزهایی که به ذهن هر کسی می‌رسد کابین‌های قدیمی خاک گرفته؛ پیاده‌روی‌های طولانی در جنگل یا پریدن داخل آبی است که می‌تواند خیلی سردتر از دمای بیرون آن باشد...