کسپرسکی

حمله هکری پیچیده و پنهانی به شرکت کسپرسکی
حمیدرضا تائبی
امنیت
22 خرداد 1394
Duqu بازگشته است! آزمایشگاه کسپرسکی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تحقیقاتی و فعال در زمینه امنیت رایانه‌ها تأیید کرد که دیروز مورد حمله هکری قرار گرفته است. یوجین کسپرسکی؛ مدیرعامل این شرکت در رابطه با...

صفحه‌ها