کرم‌های باج‌افزاری

حملات پیشرفته‌ای که آسایش ما را برهم می‌زنند
حمیدرضا تائبی
امنیت
13/01/1396 - 10:41
در مقاله پیشین، شش رویکرد که به شما کمک می‌کنند تا از خود و سازمان‌تان در برابر تهدیدات محافظت به عمل آورید را مورد بررسی قرار دادیم. اما در این مقاله در نظر داریم چهار رویکرد امنیتی تهدیدکننده را به...