کتاب پایتون

شبکه منتشر کرد: کتاب الکترونیکی دوره مقدماتی آموزش پایتون
اخبار ایران
07 مرداد 1398
در کتاب آموزش مقدماتی پایتون قصد داریم به شما نشان دهیم که چگونه می‌توانید پایتون را آماده کرده و در کوتاه‌ترین زمان از آن استفاده کنید. اگر به دنبال آن هستید به شکلی ساده زبان برنامه‌نویسی پایتون را...