کتاب درسی

تاریخ ثبت‌نام کتاب درسی سال تحصیلی 1400-1401
اخبار ایران
18 فروردين 1400
ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب‌های درسی سال تحصیلی 1400-1401 در هفته آخر فروردین ماه آغاز خواهد شد.
 چگونه برای کتب درسی دانش آموزان 99 - 1400 ثبت سفارش کنیم
اخبار ایران
23 مرداد 1399
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تمدید مهلت ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش آموزان خبر داد.ثبت سفارش فردی و گروهی پایه‌های ورودی مقاطع تحصیلی نظیر آمادگی مقدماتی «پیش...