کارمزد

جزئیات افزایش کارمزد خدمات بانکی از اول آذر + جدول
اخبار ایران
30 آبان 1399
طبق بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای آذرماه کارمزد خدمات بانکی از جمله کارت به کارت افزایش خواهد یافت ضمن اینکه انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا نیز مشمول کارمزد می شوند.
نرخ جدید کارمزد کارت به کارت- آذر 99
اخبار ایران
10 آبان 1399
کارمزد جدید خدمات بانکی از اول آذر سال 99 اجرا می‌شود. در ادامه به کارمزد کارت به کارت و هزینه‌های انتقال وجه بین بانکی پایا و سایر خدمات بانکی اشاره شده است.