کاربرگ

چگونه تعداد شیت‌های پیش‌فرض اکسل را تغییر دهیم؟
حمید نیک‌روش
ترفند کامپیوتر
کارگاه
27/07/1395 - 12:35
به‌طور پیش‌فرض؛ وقتی یک کاربرگ (workbook) جدید در اکسل ایجاد می‌شود دارای یک شیت کاری است. اما اگر از دسته کاربرانی هستید که از بیش از یک شیت استفاده می‌کنید؛ با استفاده از یک‌سری تنظیمات ساده می‌...