ژن انسان

استفاده از روش‌های پردازش تصویر برای یافتن توالی ژنی
مهدی صنعت‌جو
شاهراه اطلاعات
23 فروردين 1397
از نخستین باری که انسان موفق به یافتن توالی ژنوم خود شد، حدود 15 سال گذشته است و با این حال، هنوز هم درک درستی از انبوه داده‌‌هایی که حیاتش را شکل داده است ندارد.