چهره جنین

قاب مدل سه بعدی چهره نوزاد متولد نشده خود را به دیوار بزنید
محسن آقاجانی
اخبار جهان
11/11/1394 - 15:36
یک شرکت تجاری در تارلتون، لنکشایر لندن یک شیوه غیر معمول از سنوگرافی را به والدین ارائه می‎کند. والدینی که از موسسه Baby Boo Scan بازدید می‎کنند، می‎توانند یک نسخه چاپ سه بعدی از چهره فرزند متولد...