چمدان

تماشا کنید: چمدان مسافرتی که به دنبال شما می‌آید!
حمید نیک‌روش
روبات
01 آبان 1395
شرکت "تراول میت روباتیکس" (Travelmate Robotics) که در سانفراسیسکوی آمریکا قرار دارد به‌تازگی کمپین سرمایه‌گذاری جمعی جدیدی را روی ایندی‌گوگو معرفی کرده که می‌تواند خبر خوبی برای مسافرانی...