چمدان

تماشا کنید: چمدان مسافرتی که به دنبال شما می‌آید!
حمید نیک‌روش
روبات
01/08/1395 - 09:56
شرکت "تراول میت روباتیکس" (Travelmate Robotics) که در سانفراسیسکوی آمریکا قرار دارد به‌تازگی کمپین سرمایه‌گذاری جمعی جدیدی را روی ایندی‌گوگو معرفی کرده که می‌تواند خبر خوبی برای مسافرانی...