چالش های محاسبات ابری

10 چالش اصلی پیش روی محاسبات ابری
محسن آقاجانی
فناوری شبکه
08/02/1398 - 07:00
چالش‌های پیش روی محاسبات ابری زیاد و پیچیده است. این روزها همه روی ابر هستند، اما این به این معنا نیست که آن‌ها به همه راهکارهای غلبه بر چالش‌های محاسبات ابری پی برده‌اند.هر چه شرکت‌ها وظایف بیشتری...