پپر

تنها یک سال بعد از آن‌که واتسون آی‌بی‌ام یاد گرفت چگونه ژاپنی صحبت کند، ابر کامپیوتر آی‌بی‌ام با یکی از محبوب‌ترین و معروف‌ترین روبات‌های ساخت کشور ژاپن بیش از گذشته آشنا خواهد شد. پپر، آدم آهنی ساخت دو شرکت سافت‌بانک (Soft Bank) و آلدبران رو‌باتیکز (Aldebaran Robotics) به کیت ویژه مبتنی بر واتسون تجهیز خواهد شد. یک کیت توسعه که آی‌بی‌ام آن‌را رایانش شناختی (cognitive computing) نام‌گذاری کرده است.
اشتراک در پپر
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال