پوشش دهی بهتر با مش

همیشه بعضی از نقاط خانه هستند که قادر به‌دریافت سیگنال مناسب نیستند. شاید آشپزخانه و شاید هم جایی در زیرزمین و پارکینگ. سیستم‌های وای‌فای مش قادر هستند تا این مشکل را به‌طور کامل برطرف کنند.
اشتراک در پوشش دهی بهتر با مش
پشتیبانی توسط ایران دروپال