پوشش دهی بهتر با مش

با شبکه‌های مش برای همیشه مشکل نقاط کور وای‌فای را رفع کنید
حمید نیک‌‌روش
اخبار جهان
فناوری شبکه
عصرشبکه
25/07/1396 - 12:25
همیشه بعضی از نقاط خانه هستند که قادر به‌دریافت سیگنال مناسب نیستند. شاید آشپزخانه و شاید هم جایی در زیرزمین و پارکینگ. سیستم‌های وای‌فای مش قادر هستند تا این مشکل را به‌طور کامل برطرف کنند.