پروتکل های مسیریابی شبکه

آشنایی با پروتکل‌های مسیریابی پر کاربرد در دنیای شبکه
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
05/03/1399 - 13:45
پروتکل‌های مسیریابی با هدف ساخت جداول مسیریابی و تصمیم‌گیری در ارتباط با مسیریابی به کار گرفته می‌شوند. در دنیای شبکه پروتکل‌های مسیریابی مختلفی وجود دارند، حال آن‌که پروتکل‌های OSPF، EIGRP، IGRP و...